iSeleQt
iSeleQt

Inloggen Beheersysteem Werkgeluk

Je wordt doorverwezen naar de inlogpagina van Heppie de Peppie.

iSeleQt

Inloggen Beheersysteem Talent Management & Recruitment

Je wordt doorverwezen naar de inlogpagina van het iSeleQt Beheersysteem.

Wie we zijn

Waar we voor staan

iSeleQt = ik selecteer = ik kies = ik heb een keuze over welk pad ik wil lopen, wij helpen je daar graag bij (zowel voor werkgevers als werknemers) en dat doen wij omdat wij geloven dat iedereen een gelukkig en welvarend bestaan verdient.

  • Wij helpen arbeidsmarktbemiddelaars (uitzendorganisaties, payrollbedrijven, detacheerders, en werving & selectie bureaus)…
  • …bij het oplossen van hun personeelsproblemen (vast & flex) én die van hun opdrachtgevers…
  • …door het inzetten van doeltreffende instrumenten (zoals recruitment en werkgeluk-meting software, advies, training en coaching)…
  • …waarmee zij werken aan het binden, boeien en behouden van alle medewerkers…
  • …waardoor zij duurzaam inzetbare werknemers en ontzorgde opdrachtgevers krijgen, verzuimkosten reduceren en daardoor meer continuïteit in hun bedrijf brengen en meer winst maken…
  • …en dat doen wij omdat wij geloven dat iedereen een gelukkig en welvarend bestaan verdient!

Meer horen over onze manier van werken?
Beluister hier onze Podcast op Spotify.

iSeleQt coacht en adviseert vanuit de overtuiging dat de mens het best tot z’n recht komt door zijn natuurlijke talenten optimaal te benutten. Wij geloven dat daarmee een positieve bijdrage geleverd wordt aan Duurzame Inzetbaarheid van mensen binnen organisaties. Zo krijgt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) nog meer betekenis.

Hugo Wijtmans

Hugo Wijtmans

Directeur

Met een achtergrond in het onderwijs en psychologie heeft Hugo als leidinggevende en lid van het Management Team ervaring opgedaan in de flexmarkt. Hij is trainer, coach en adviseur voor HR gerelateerde vraagstukken zoals persoonlijke-, team- en organisatie-ontwikkelingstrajecten.

Daarnaast is Hugo eigenaar en uitgever van iSeleQt HR-Systemen, zoals dé werkgeluk app ‘Heppie-de-Peppie’ en de Talent Scan en Match Scan voor Talent management en Recruitment. Bovendien is Hugo sinds 2012 verbonden aan de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) als adviseur Duurzame Inzetbaarheid. Hugo houdt van reizen, duiken, tennis en golf. Hij is getrouwd met Inge, hebben samen 3 kinderen en woont in Ellecom.

“Een leven lang ontwikkelen en een leven lang passend, boeiend en inspirerend werken. Bedrijven helpen met duurzame inzetbaarheid, dat is mijn passie!”

Inge Reinders

Inge Reinders

Communicatie & Marketing

Inge is sinds 1998 adviseur Communicatie in de maatschappelijke dienstverlening en zorgsector. Van 2006 – 2012 heeft zij met haar gezin in Nieuw-Zeeland gewoond en een school voor de Nederlandse Taal opgezet.

Inge een enthousiast yoga-beoefenaar, houdt van het buitenleven en fietsen. Haar passie is om verbinding tussen mensen te bevorderen zodat zij elkaar begrijpen en de communicatie open en duidelijk is en er geen onbegrip en ruis ontstaat.Voor iSeleQt geeft Inge advies op het gebied van communicatie en marketing. Inge is getrouwd, heeft drie kinderen samen met Hugo en woont in Ellecom.

“Mijn passie is om verbinding tussen mensen te bevorderen door duidelijke communicatie zodat we met meer begrip open staan voor elkaars mening.”

Onne Jelier

Onne Jelier

Marketing & Automatisering

Onne heeft na zijn studie International Business & Management drie jaar in het buitenland gewoond. Zijn passie is ontdekken en groeien, zowel fysiek als mentaal, op persoonlijk vlak en voor mensen met wie hij verbonden is.

Bij iSeleQt geeft Onne advies over de marketing en de automatisering hiervan. Ook is Onne betrokken bij het maken van strategische en tactische keuzes met betrekking op bedrijfsvoering. Door zijn afstudeerstage raakte Onne bekend met iSeleQt en hij is gefascineerd door de kwaliteit en toepasbaarheid van de producten en services die iSeleQt biedt aan intermediairs en uitzendbureaus.

“Authentieke kwalitatieve ideeen, ondernemingen en mensen verdienen speciale aandacht, positiviteit en ontwikkeling. Daar draag ik maar wat graag mijn steentje aan bij!”