iSeleQt
iSeleQt

Inloggen Beheersysteem Werkgeluk

Je wordt doorverwezen naar de inlogpagina van Heppie de Peppie.

iSeleQt

Inloggen Beheersysteem Talent Management & Recruitment

Je wordt doorverwezen naar de inlogpagina van het iSeleQt Beheersysteem.

Een bewezen stroming in de Psychologie

Toegankelijk voor de werkplek

Positieve psychologie is een wetenschappelijke discipline die zich richt op het bestuderen van menselijke gedragingen en het welzijn van mensen. Het onderzoekt hoe positieve emoties, karaktersterktes en deugden bijdragen aan het welzijn van individuen en groepen. Positieve psychologie biedt daarbij handvatten om deze factoren in te zetten om geluk en welzijn te bevorderen. 

Een belangrijk toepassingsgebied van positieve psychologie is in de werkomgeving. Werknemers die zich gelukkig voelen op hun werk, zijn productiever, blijven langer in dienst, hebben betere relaties met hun collega’s en leidinggevenden en geven hun organisatie een hogere waardering. Omgekeerd dragen organisaties die investeren in het geluk en welzijn van hun medewerkers bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

De positieve psychologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het ervaren van werkgeluk. Bijvoorbeeld door middel van het ontwikkelen van een growth mindset: een manier van denken waarin je uitgaat van de mogelijkheden om te groeien en te leren in plaats van alleen te letten op beperkingen. Ook kan positieve psychologie helpen om te focussen op de sterke punten van medewerkers en de organisatie. Door deze sterke punten te benutten, wordt het werkplezier verhoogd en kan er meer voldoening worden gehaald uit het werk.

Daarnaast kan de positieve psychologie ook bijdragen aan het herstellen en voorkomen van stress op het werk. Werknemers kunnen leren om zichzelf te trainen in mindfulness, bijvoorbeeld door middel van meditatie of ademhalingsoefeningen. Dit kan hen helpen om beter om te gaan met stressvolle situaties, en meer mentale rust en focus te vinden tijdens het werk.

Concluderend kan gesteld worden dat de positieve psychologie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het vergroten van het werkgeluk van medewerkers. Door het creëren van een positieve werkcultuur waarin de nadruk ligt op het versterken van sterke punten, het ontwikkelen van een growth mindset en het bevorderen van mindfulness en mentale rust, kunnen organisaties bijdragen aan het welzijn van hun medewerkers. Dit heeft niet alleen positieve gevolgen voor de individuele medewerkers, maar kan ook leiden tot betere prestaties van de organisatie als geheel.

Auteur:
Hugo Wijtmans,
Directeur bij iSeleQt.

Hugo Wijtmans
  • 06 185 146 69
  • info@iseleqt.com

Geen blogs missen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!