iSeleQt
iSeleQt

Inloggen Beheersysteem Werkgeluk

Je wordt doorverwezen naar de inlogpagina van Heppie de Peppie.

iSeleQt

Inloggen Beheersysteem Talent Management & Recruitment

Je wordt doorverwezen naar de inlogpagina van het iSeleQt Beheersysteem.

Auteursrechten

Het auteursrecht van deze website berust bij iSeleQt. Alle geschreven content – ook de rapportages: Match Scan, Match Index, Match Insight en Talent Insight – zijn eigendom van iSeleQt. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van iSeleQt. Ook foto- en filmmateriaal is eigendom van iSeleQt, tenzij anders vermeld. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Heb je hierover nog vragen of twijfels, dan kun je contact met ons opnemen.

Beschikbaarheid

De informatie op deze website kan zonder vooraankondiging door iSeleQt worden gewijzigd of verwijderd. Wij doen er alles aan de website toegankelijk te houden, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid van deze website of de aan ons gelieerde website (voor meting).

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij doen er alles aan de website volledig en nauwkeurig te laten zijn. iSeleQt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook, ontstaan door gebruik, onvolledigheid en/of onjuistheid van de in de website aangeboden informatie.
Bij het gebruik van hyperlinks (verwijzingen naar andere websites) aanvaardt iSeleQt geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Cookies

iSeleQt maakt gebruik van cookies. Daarmee wordt onze website gebruiksvriendelijker. Bovendien geven cookies ons informatie waarmee we onze website verder kunnen optimaliseren. Als je van onze website en diensten gebruik wilt maken, word je gevraagd om akkoord te gaan met het plaatsen van cookies.